Biblioteca Municipală Râmnicu Sărat

Divertisment

Aşezare cu un impresionant trecut istoric, ale cărui începuturi datează încă din secolul al XV-lea, Râmnicu-Sărat este un important centru de interferenţe culturale.

Vechi centru comercial şi meşteşugăresc, capitală de judeţ din 1862, Râmnicu-Sărat a fost şi un important centru şcolar şi cultural, locul unde s-au format generaţii după generaţii şi din care s-au desprins ilustre personalităţi care au făcut cinste meleagurilor natale, şcolii, dascălilor şi neamului lor.

În Râmnicu-Sărat au fiinţat importante centre de cultură ortodoxă, unde s-a organizat un învăţământ eclesiastic şi nu numai, încetul cu încetul s-au organizat şcoli în limba română, s-au pregătit viitori dascăli, s-au constituit societăţi şi asociaţii culturale, s-au iniţiat publicaţii.

Aici au predat profesori renumiţi în epocă, dascăli care au activat din suflet, chiar şi în condiţii vitrege, totul în ideea de a face din Râmnic un puternic focar de educaţie.

Acţiunile de diversificare a ofertei culturale, de educare a gustului pentru cultură, datează, la Râmnicu-Sărat, din cele mai vechi timpuri. Biblioteca, muzeul, teatrul, instituţiile de învăţământ, Biserica s-au implicat activ în viaţa comunităţii, promovând permanent acţiuni şi evenimente noi, care aveau drept scop atragerea publicului, formarea interesului acestuia faţă de instituţiile de profil şi de actul cultural.

Problema înfiinţării unei biblioteci publice la Râmnicu-Sărat s-a pus încă din anul 1911 de către Neculai Dicescu, în cadrul unei manifestări organizate de Cercul cultural „Junimea”, ulterior Cercul studenţesc „Alexandru Sihleanu” solicitând Primăriei acordarea unei subvenţii în acest scop.

Refuzul, motivat de lipsuri financiare, a fost urmat de noi intervenţii și manifestări culturale menite să contribuie la înfiinţarea bibliotecii publice la Râmnicu-Sărat. 

Abia în anul 1936, cu prilejul inaugurării Casei Culturale, a fost inaugurată şi biblioteca, care detinea la acel moment un numar de 784 de volume. 

În 1939, când Casa Culturală devine Căminul Cultural Orăşenesc „Constantin Brâncoveanu”, Biblioteca îşi menţine statutul, funcţionând în regim de bibliotecă publică, aflată în subordinea Serviciului Social al Căminului Orăşenesc.

Biblioteca Municipală Râmnicu-Sărat se numară printre cele mai vechi institutii socio-culturale râmnicene, care a deţinut, prin funcţiile sale, un rol determinant în evolutia comunităţii locale.

De-a lungul existenţei sale, aceasta s-a dovedit a fi un bun partener al schimbarii, traversând multiple paradigme culturale și cunoscând numeroase etape de dezvoltare, care au dus la consolidarea poziției pe care instituția o deţine astăzi în comunitatea locală.

Biblioteca municipală din prezent difera mult de cea din trecut şi, cu siguranţă, va cunoaşte multe alte transformări şi în viitor.

Democratizarea accesului la informație, datorată noilor posibilități aduse de rețelele de informare automatizate, a provocat una din temele majore de reflexie, mult discutată în mediile de specialitate: mai este nevoie de produse și servicii de informare și de specialiști în stiința informării acum, când cel care are nevoie de informații le poate căuta singur, neasistat, într-o gamă extrem de largă de surse de informare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.